သီတင်းကျွတ်ကာလ နေ့စဥ်ကော်မရှင်

jdbkk promotion

JDBKK မန်ဘာတိုင်းပါ၀င်နိုင်ပါသည်။

ပရိုးမိုးရှင်းကို သီတင်းကျွတ် 28/29/30 ရက်တွေမှာ မွန်းလွှဲ 15း00 တွင်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည် န်ဘာတိုင်းပါ၀င်နိုင်ပါသည်

jdbkk