နေ့စဥ်စလော့ဂိမ်း100%

jdbYG စလော့ဂိမ်းအတွက်ပလိုမိုးရှင်း

စည်းကမ်းချက်များ

  • ဤပလိုမိုးရှင်းအား မန်ဘာအားလုံးပါ၀င်နိုင်သည်။
  • ဤပလိုမိုးရှင်းအား တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပါ၀င်နိုင်သည်။
  • ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းများမှာ YB Slot& JilI Slot (Dragon Treasure, Candy Baby and God of Martial မှလွှဲ၍ ကစားနိုင်ပါသည်။
  • အများဆုံးထုတ်ငွေထက်ပိုသောအမှတ်များကို System မှအလိုလျောက်နှုတ်ယူပါမည်။